บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม

บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม

การตรวจสอบโดยไม่ทำลายขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (NDT) รวมถึงการตรวจสอบตามมาตรฐาน API

บริการตรวจสอบท่อ

บริการตรวจสอบท่อ

การตรวจสอบระบบท่อสำหรับอุตสาหกรรม โดยอุปกรณ์พิกอัจฉริยะตามมาตรฐาน API 570

บริการฐานข้อมูลการตรวจสอบ

บริการฐานข้อมูลการตรวจสอบ

ระบบวิเคราะห์และแสดงข้อมูลสำคัญของฐานการผลิตหาอัตราการกร่อนที่คาดคะเนได้

บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเชิงอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมเทคนิคการทดสอบแบบไม่ทำลาย การฝึกอบรมตามมาตรฐาน API

เราคือใคร

ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส ให้บริการงานตรวจสอบในด้านต่างๆ (Inspection Service) รวมถึงระบบฐานข้อมูลแบบครบวงจรเพื่อความเชื่อถือได้ของระบบ (Asset Integrity) ด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกประสบการณ์ระดับนานาชาติและความรู้ในระดับท้องถิ่น พร้อมชื่อเสียงที่สั่งสมมาจากความเป็นเลิศในการปฏิบัติการและทัศนคติที่มองเห็นความเป็นไปได้ เราจึงให้บริการต่างๆเกี่ยวกับการตรวจสอบที่คุณสามารถเชื่อถือได้มาตลอดระยะเวลายาวนานตั้งแต่การทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) อุปกรณ์ตรวจสอบท่อด้วยระบบอัจฉริยะ (Intelligent Pigging) และการตรวจสอบตามมาตรฐานของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API Inspections) ไปจนถึงเทคนิคการโรยตัว (Rope Access) และการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง (Risk Based Inspections)

เรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชีย การเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 25 ปีที่แล้วในนอร์เวย์ซึ่งเราได้เติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทผู้ให้บริการการตรวจสอบชั้นนำของทวีปเอเชีย ด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ผ่านการรับรองกว่า 400 คน
ดาคอนจึงมีความภูมิใจในการให้บริการโซลูชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบแก่บริษัทข้ามชาติชั้นนำระดับโลกหลายแห่งในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การทำเหมืองแร่ ปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานประกอบท่อ

แจ้งราคาออนไลน์

สมัครงาน

Newsletter Sign-Up