18.01.2016

ดาคอน สำเร็จในการตรวจท่อส่งปิโตรเลียม 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว

บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในการตรวจสอบ ท่อส่งปิโตรเลียม ขนาด 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ให้กับบริษัทปิโตรเลียมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง.

บริษัท ดาคอนฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลูกค้าในการดูแลงานตรวจสอบดังกล่าวแบบครบวงจร (Pipeline Inspection) ตั้งแต่การทำ Hydrostatic testing การทำความสะอาดท่อ รวมถึงการตรวจสอบด้วยระบบตรวจสอบท่ออัฉริยะ หรือ Intelligent Pigging ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบท่อดังกล่าวเพียง 25 วัน จากกำหนดระยะเวลาการปิดระบบในโรงงาน 45 วัน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่บริษัท ดาคอนฯ ได้ทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

Intelligent Pigging คือ ระบบตรวจสอบท่อแบบอัจฉริยะ หนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นของทางดาคอน ใช้คลื่นความถี่สูงในการตรวจหาความหนาของผนังท่อ ให้ผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำ สามารถแสดงร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นบนผนังท่อทั้งจากภายในและภายนอก อุปกรณ์ Pig ที่ใช้ตรวจมีขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เหมาะสำหรับการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันหรือท่อส่งของเหลวประเภทต่างๆ

ด้วยระบบตรวจสอบท่อแบบอัจฉริยะของดาคอน ผสานกับความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ดาคอนประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในกลุ่มปิโตรเคมีมาเป็นระยะเวลานาน นั่นคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและบริการที่ดีจากดาคอน

Print